Quy định mới về phạt nguội đối với người vi phạm giao thông

Pháp luật 11-05-2022

Thời gian gần đây những quy định của pháp luật về việc phạt nguội không ngừng được hoàn thiện, có nhiều quy định mới nhằm tạo ra những bước chuyển biến trong việc xử lý vi phạm giao thông theo hướng hiện đại, chính xác và thuận lợi cho người vi phạm giao thông phù hợp với xu hướng phát triển.

BTN-ATGT