Quy định mức xử phạt đối với hành vi sử dụng điện thoại khi lái xe

Pháp luật 31-10-2021

Về nguyên tắc khi đang tham gia giao thông, nếu có nhu cầu sử dụng điện thoại thì phải tạt vào lề đường, dừng phương tiện thì mới đảm bảo an toàn giao thông nhưng ít khi lái xe chọn cách an toàn này.

BTNO