Quy định pháp luật liên quan tai nạn lao động

Pháp luật 15-12-2021

Theo quy định pháp luật khi lao động, người lao động chẳng may bị tai nạn lao động, người sử dụng có trách nhiệm với người lao động trong việc cấp cứu, hỗ trợ chi phí điều trị bệnh hay trả lương trong thời gian bị tai nạn… 

BTNO