Quy định pháp luật về nuôi chó, mèo

Pháp luật 25-03-2023

Việc thả rông chó, mèo không chỉ gây ô nhiễm môi trường, làm mất vẻ mỹ quan đô thị, mà còn có thể gây nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng của người khác.

GGLS