Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

Pháp luật 03-11-2022

Chương trình tư vấn pháp luật hôm nay mời Luật gia Nguyễn Thị Kim Hương, cùng trao đổi với quý độc giả Báo Tây Ninh online những quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, nhằm giúp quý độc giả hiểu.

TVPL