Quy định xử lý cán bộ, công chức, viên chức vi phạm nguyên tắc hôn nhân một vợ một chồng

Pháp luật 09-12-2021

Dưới góc độ pháp luật Việt Nam, dựa trên những quy định trong Luật Hôn nhân gia đình năm 2014, ngoại tình là hành vi vi phạm nghĩa vụ chung thủy, vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng.

BTNO