Quy hoạch là “xương sống” để tỉnh phát triển một cách đồng bộ và bền vững

Kinh tế 04-05-2024

Những ngày qua người dân Tây Ninh rất quan tâm về việc tỉnh tổ chức công bố quy hoạch tỉnh. Đây được xem là yếu tố quan trọng để thúc đẩy phát triển toàn diện kinh tế - xã hội của tỉnh trong tương lai. 

Huỳnh Tấn Hưng – Khánh Duy