Quý I.2023: Kinh tế-xã hội Tây Ninh đạt nhiều kết quả tích cực

Kinh tế 29-03-2023

Sáng 27.3, UBND tỉnh họp phiên họp thường kỳ tháng 3.2023, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Đức Trong, Trần Văn Chiến, Dương Văn Thắng đồng chủ trì phiên họp.

Vũ Nguyệt