Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm Khu di tích Căn cứ Trung ương Cục miền Nam

Thời sự 09-04-2024

Tiếp theo chương trình công tác tại Tây Ninh, sáng ngày 9.4, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân về nguồn thăm Khu Di tích lịch sử văn hoá Quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam.

Tố Tuấn – Nhật Quang