Quyền sử dụng đất, những lưu ý khi giao kết hợp đồng ủy quyền

Pháp luật 29-04-2023

Người sử dụng đất có các quyền được quy định tại Điều 167 Luật Đất đai đều có thể ủy quyền cho người khác thực hiện thay mình. Ngoại trừ việc định đoạt tài sản này bằng di chúc thì phải do chính người sử dụng đất thực hiện.

GGLS