Ra mắt bộ sách "Võ Nguyên Giáp - Vị tướng của nhân dân"

Thời sự 22-04-2024

Ngày 20.4, tại Hà Nội, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức giới thiệu bộ sách “Võ Nguyên Giáp - Vị tướng của nhân dân”. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

BTNO