Ra mắt phần mềm điều phối mô tạng đầu tiên ở Việt Nam

Ngày 23/6, Bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp với các BV tại TP Hồ Chí Minh ra mắt hệ thống quản lý điều phối mô tạng bằng 1 phần mềm tự chọn lọc sự tương thích giữa người cho và người cần ghép tạng. Đây là mô hình quản lý đầu tiên ở nước ta trong lĩnh vực hiến tặng và ghép mô tạng.

BTNO