Ra mắt sách về Ban tuyên huấn Khu V anh hùng

Sáng nay 10.01, Cơ quan thường trực Ban tuyên giáo Trung ương tại Đà Nẵng và Ban liên lạc Ban tuyên huấn Khu ủy Khu 5 tổ chức giới thiệu một ấn phẩm mang nhiều ý nghĩa và giá trị lịch sử, đó là cuốn sách “Ban tuyên huấn Khu 5 anh hùng trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước”.

BTNO