Ra mắt sáng kiến “chuyển đổi bền vững các hệ thống nông nghiệp và lương thực”

Kinh tế 16-11-2022

Cũng tại hội nghị COP27 đang diễn ra ở Ai Cập, hôm qua, nước chủ nhà và Tổ chức Lương Nông Liên hợp quốc (FAO) đã khởi động sáng kiến “Chuyển đổi bền vững các hệ thống nông nghiệp và lương thực”, nhằm hỗ trợ những cộng đồng dễ bị tổn thương nhất trước tình trạng biến đổi khí hậu.