Ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân

Xã hội 10-05-2022

Bảo hiểm xã hội vừa phối hợp Bưu điện Tây Ninh tổ chức “Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân, truyền thông, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình” trên địa bàn tỉnh.

Tâm Giang-Lê Thuỳ