Rà soát dự án FDI quy mô vốn lớn, sử dụng nhiều đất

Kinh tế 31-05-2022

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện rà soát, đánh giá tình hình thực hiện của các  dự án có vốn FDI trên địa bàn.

BTNO