Rủi ro gia tăng, động lực nào cho tăng trưởng kinh tế

Kinh tế 07-11-2022

Trong 10 tháng đầu năm 2022, nền kinh tế Việt Nam tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực, lạm phát được kiểm soát. Tuy vậy, các động lực đã và đang có dấu hiệu suy giảm do tác động tiêu cực của kinh tế thế giới.

BTNO