Ruộng bậc thang Mù Cang Chải đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt

Danh lam thắng cảnh ruộng bậc thang Mù Cang Chải - điểm du lịch nổi tiếng vùng Tây Bắc vừa đón nhận quyết định và đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt.

BTNO