Sẵn sàng quảng bá văn hóa Việt ra thế giới

Ngày Quốc gia Việt Nam sẽ là sự kiện quan trọng bậc nhất của Việt Nam tại EXPO Dubai. Cho đến nay, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã sẵn sàng mọi công tác chuẩn bị để mang những nét đặc trưng văn hóa, sáng tạo công nghệ quảng bá trong sự kiện này. 

BTNO