Sân chơi mới cho công nhân viên chức, người lao động

Thể thao 15-06-2024

Giải bóng chuyền hơi nữ công nhân viên chức, lao động tỉnh Tây Ninh năm 2024 được tổ chức còn nhằm phát động nữ đoàn viên công đoàn hưởng ứng phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”…

Đại Dương