Sản phẩm Gel rửa tay từ vỏ, hạt mãng cầu Tây Ninh

Sản phẩm được Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 chứng nhận đạt các tiêu chuẩn ngành Y tế và khuyến cáo của WHO.

Tâm Giang