Sản phẩm OCOP sẵn sàng phục vụ tết

Kinh tế 21-01-2023

Các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh đã mạnh dạn thiết kế, cải tiến mẩu mã, nâng cao chất lượng để sẵn sàng nguồn hàng cung ứng thị trường phục vụ tết.

Vũ Nguyệt