Sản phẩm sầu riêng Bàu Đồn đạt OCOP 4 sao

Kinh tế 15-03-2023

Hội đồng đánh giá và xếp hạng sản phẩm chương trình OCOP vừa công nhận sản phẩm sầu riêng Ri6 của Hợp tác xã cây ăn trái Bàu Đồn đạt chuẩn OCOP 4 sao.

Tâm Giang