Chia sẻ:

Sáng rực biên cương

Xã hội 18-04-2020

Công trình thắp sáng biên cương do Tỉnh Đoàn Tây Ninh phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh và các nhà tài trợ thực hiện, đã góp phần giúp cho các lực lượng trên tuyến biên giới trong vấn đề bảo vệ an ninh, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Lê Quân-Đức An 

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI