Sáng tác ảnh nghệ thuật và kỹ năng xử lý ảnh đen

Nhằm tạo điều kiện cho hội viên nâng cao kỹ năng, sáng tạo trong sáng tác ảnh nghệ thuật, trong 2 ngày 10, 11.5.2023, Hội Văn học - Nghệ thuật Tây Ninh tổ chức tập huấn sáng tác ảnh nghệ thuật đen trắng cho gần 30 học viên là nghệ sĩ nhiếp ảnh, thành viên các câu lạc bộ và những người yêu thích bộ môn nhiếp ảnh trên địa bàn tỉnh.

Tâm Giang