Sáng tạo khoa học và kỹ thuật: Nơi hội tụ, phát huy tiềm năng và trí tuệ

Căn cứ chất lượng, nội dung và khả năng ứng dụng của các giải pháp đạt giải, Ban tổ chức xét chọn 12 giải pháp đạt giải Nhì và Ba tham dự Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 năm 2022-2023.

Tâm Giang