Sắp có thêm giải pháp xử lý lục bình

Xã hội 30-05-2023

Hiện nay Công ty cổ phần Phát triển nông nghiệp đang nghiên cứu giải pháp mới, đó là sử dụng lục bình ủ hoai, làm thức ăn nuôi trùn quế để phát triển kinh tế nông nghiệp. Bước đầu cho thấy giải pháp này mang lại kết quả khả quan và công ty sẽ triển khai áp dụng rộng rãi trong năm 2023.

Đại Dương