Sầu riêng Bàu Đồn trúng vụ

Kinh tế 30-05-2022

Ở xã Bàu Đồn có nhiều hợp tác xã, nhưng HTX cây ăn trái Bàu Đồn từ khi đăng ký vùng trồng và mã code, thương hiệu cây ăn trái Bàu Đồn được nhiều người biết tới.

Tâm Giang