Chia sẻ:

Sẽ bỏ giá FIT cố định cho điện mặt trời áp mái

Kinh tế 31-08-2021

Bộ Công Thương cho biết, chính sách mới cho điện mặt trời áp mái tới đây sẽ không còn giá FIT (giá ưu đãi cố định).

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI