Sẽ có 10 tuyến cáp quang biển kết nối vào Việt Nam

Bộ Thông tin và Truyền thông đặt mục tiêu có 10 tuyến cáp quang biển trong hai năm tới, trong đó có ba tuyến do Việt Nam làm chủ.

BTNO