Sẽ sửa đổi toàn diện Luật Khoa học công nghệ

Nhằm thúc đẩy phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, trong quý I năm 2024, Bộ KH&CN đã nghiên cứu, sửa đổi toàn diện Luật Khoa học công nghệ. Đây là một trong những nội dung chính được thông tin trong cuộc họp báo bộ KHCN tổ chức chiều nay 10/4.

BTNO