Siết chặt quản lý thanh toán game không phép

Xã hội 28-03-2023

Một trong những yếu tố quan trọng để các game xuyên biên giới, game vi phạm pháp luật Việt Nam vượt qua hàng rào quản lý là nhờ được hỗ trợ bởi các hình thức thanh toán đa dạng. Do đó để hạn chế tình trạng trên, sáng nay, tại Hà Nội, Bộ TT&TT đã tổ chức hội thảo triển khai giải pháp ngăn chặn thanh toán trò chơi điện tử không phép.

BTNO