Sở Giáo dục và Đào tạo: Kịp thời triển khai các nghị quyết HĐND tỉnh ban hành

Chính trị 28-03-2023

Mới đây, Thường trực HĐND tỉnh đã có buổi khảo sát việc thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh ban hành từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT). Ông Nguyễn Thanh Phong- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi giám sát.

Vũ Nguyệt