Sở Giao thông vận tải: Khảo sát tình hình hoạt động cảng thuỷ nội địa trên địa bàn tỉnh

Xã hội 24-06-2022

Đoàn công tác khảo sát tình hình hoạt động của các cảng Thanh Phước, Xăng dầu, Fico Tây Ninh và  Bến Kéo.

Phương Thảo – Khánh Duy