Sở hữu trí tuệ thúc đẩy đổi mới và sáng tạo

Thưa quý vị, chủ đề Ngày SHTT thế giới 26/4 năm nay là: “SHTT và các mục tiêu phát triển bền vững: Xây dựng tương lai chung bằng đổi mới và sáng tạo”. Thông điệp này cho thấy vai trò và tầm quan trọng của SHTT trong việc thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo, tạo ra những giá trị kinh tế bền vững.

BTNO