Sơ kết 1 năm thực hiện tháo gỡ “điểm nghẽn” Đề án 06

Chính trị 12-06-2024

Sau 1 năm thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đã có sự chuyển biến tích cực trong công tác chỉ đạo, điều hành ở các cấp, ngành, các địa phương, đã tháo gỡ 5 điểm nghẽn trong triển khai Đề án 06 và Chỉ thị số 18 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Nhật Quang