Sơ kết 3 năm thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Kinh tế 31-08-2023

Sáng 28.8, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết tình hình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2023, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

Vũ Nguyệt