Sở Nội vụ: Nỗ lực thực hiện tốt 10 nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của ngành

Chính trị 29-12-2022

Chiều 28.12, Sở Nội vụ tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 dưới sự chủ trì của Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Thị Thu Hiền và các Phó Giám đốc Trần Minh Nay, Nguyễn Hữu Ngân.

Phương Thuý - Nhật Quang