Sở Thông tin và Truyền thông tập huấn về chuyển đổi số, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo các cấp

Sáng 29.11, tại hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Viện Đào tạo - Nghiên cứu quản trị thuộc Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khoá đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo năm 2022. Đến dự có ông Lê Quốc Bảo- Phó Viện trưởng Viện Đào tạo - Nghiên cứu quản trị Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

Nhật Quang