Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch khảo sát điểm đến du lịch trên địa bàn tỉnh

Ngày 27.3, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tây Ninh tổ chức đoàn khảo sát các điểm đến du lịch trên địa bàn tỉnh (famtrip). Tham gia đoàn có bà Trần Thị Huy Hoàng– Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, ông Trương Tấn Đạt– Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Nhật Quang