Sở Y tế Tây Ninh: Tiếp nhận 50 mẫu xét nghiệm NIPT cho thai phụ gặp khó

Sở Y tế vừa tiếp nhận 50 mẫu xét nghiệm triSure NIPT do Gene Solutions trao tặng.

Tâm Giang