Sôi động Liên hoan các ban nhạc tỉnh Tây Ninh lần thứ I

Trong 2 ngày 30-31.10, tại Trung tâm Văn hoá Nghệ thuật tỉnh, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức Liên hoan các ban nhạc tỉnh Tây Ninh lần thứ I năm 2022. 

Hoàng Yến