Sôi động thể thao hè

Thể thao 27-06-2022

Hằng năm, khi tiếng ve râm rang và hoa phượng đỏ rực trên cành là lúc học sinh chia tay trường lớp, bắt đầu 3 tháng nghỉ hè. Đây cũng là lúc chính quyền địa phương và ngành chức năng tổ chức hoạt động hè cho các em.

Đại Dương