Sôi nổi các hoạt động “Ngày đọc sách”

Ngày 22.4, Trường tiểu học Thị trấn A phối hợp với Trung tâm Văn hoá Thể thao và Truyền thanh huyện Dương Minh Châu tổ chức chương trình “Ngày đọc sách”, hưởng ứng “Ngày Sách Việt Nam” 21.4, “Ngày sách và bản quyền thế giới” 23.4.

Tố Tuấn - Phương Thuý