Sôi nổi cuộc thi tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc

Chính trị 23-05-2023

Chiều 18.5, Khối thi đua quản lý nhà nước và tham mưu, tổng hợp tổ chức Hội thi tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2023. 

Hoàng Yến