Sôi nổi hội thao các cơ quan Đảng tỉnh

Thể thao 18-09-2023

Mới đây, tại Khu di tích lịch sử Dương Minh Châu, huyện Dương Minh Châu, gần 100 vận động viên, cổ động viên của 9 đơn vị thuộc khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh tham gia tranh tài sôi nổi ở 2 môn chuyền chanh và kéo co.

Vũ Nguyệt