Sôi nổi hội thi "Gia đình đọc sách"

Ngày 16.6, Thư viện tỉnh Tây Ninh phối hợp Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội thi “Gia đình đọc sách”, đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Ngày hội sách và Văn hoá đọc tỉnh Tây Ninh năm 2024.

Hoàng Yến