Sôi nổi hội thi tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc

Chính trị 23-05-2023

Sáng 20.5, Khối thi đua các cơ quan Trung ương tổ chức Hội thi tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2023.

Vũ Nguyệt