Sớm đưa các nghị quyết HĐND tỉnh đi vào cuộc sống

Chính trị 22-06-2024

Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào cuối tháng 5 vừa qua đã ban hành 15 nghị quyết chuyên đề trên nhiều lĩnh vực như quy hoạch xây dựng, nâng loại đô thị, kế hoạch đầu tư công, chế độ chính sách và an sinh - xã hội …Các nghị quuyết quan trọng này chắc chắn sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Vũ Nguyệt – Nhật Quang