Sớm khắc phục tình hình thiếu thuốc bảo hiểm y tế

Trong phiên làm việc chiều ngày 7.12 của kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh, các đại biểu đã chia tổ thảo luận. Thảo luận tại tổ, nhiều đại biểu đã nêu về tình trạng người dân tham gia bảo hiểm y tế nhưng do thiếu thuốc bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế công lập nên phải tự ra ngoài mua thuốc với chi phí cao, ảnh hưởng đến công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ nhân dân, tình trạng này cần sớm có giải pháp để khắc phục.

Vũ Nguyệt